Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3982/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3982/TCT-PCCS
V/v: c/s thuế đối với việc chuyển nhượng quyền SDĐ, tài sản

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2006

Kính gửi:

Công ty cổ phần VINCOM
191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 102-06/CV-VC JSC-PC ngày 16/5/2006 của Công ty cổ phần Vincom (Công ty) về chính sách thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng, chuyển nhượng tài sản. Vấn đề này Tổng cục Thuế đã có ý kiến trả lời tại công văn số 1984/TCT-PCCS ngày 6/9/2006, nay căn cứ theo các thông tin liên quan đến vấn đề ưu đãi do Công ty cung cấp bổ sung tại công văn số 178-06-VCJSC-PC ngày 28/7/2006, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.2 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế: "Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 3 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực A hoặc sử dụng nhiều lao động".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty là cơ sở kinh doanh mới thành lập, đáp ứng điều kiện sử dụng nhiều lao động (105 người) nên được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo Điểm 1.2 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên như sau: Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm tiếp theo đối với toàn bộ thu nhập của các hoạt động kinh doanh có sử dụng số lao động nêu trên.

Trong thời gian được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty có bán tài sản nằm trên đất như công văn số 102-06/CV JSC-PC đã nêu thì thu nhập từ việc bán tài sản trên đất nêu trên được tính vào tổng thu nhập được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Riêng thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất, Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng luật định và đã được hướng dẫn tại công văn số 1984/TCT-PCCS ngày 6/9/2006 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Cục thuế TP. HN;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3982/TCT-PCCS ngày 25/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng, chuyển nhượng tài sản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.524

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!