Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3982/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với nhà thầu thực hiện dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3982/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3982/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với nhà thầu thực hiện dự án ODA

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Cát Lái

Ngày 7/8/2009, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4626/TCHQ-BQLDACL ngày 4/8/2009 của Ban quản lý dự án Cát Lái về việc xin hướng dẫn thủ tục miễn thuế cho nhà thầu thực hiện dự án ODA. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3, Mục V Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA hướng dẫn: “Trường hợp tại điều ước quốc tế (kể cả điều ước quốc tế về ODA) mà Chính phủ Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định về thuế liên quan đến việc thực hiện một dự án ODA cụ thể, khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì việc áp dụng chính sách thuế đối với dự án ODA đó thực hiện theo các điều ước quốc tế đã ký kết”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp tại công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản ký ngày 15/10/2008 có quy định về việc miễn thuế cho nhà thầu mang quốc tịch Nhật Bản các loại thuế hải quan, thuế nội địa và các loại phí khác có thể phát sinh tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ theo hợp đồng đã được thẩm định thì chính sách thuế đối với Nhà thầu Nhật Bản thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý Hải quan tại Cảng Tân Cảng - Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh” theo Hợp đồng ký giữa Chủ dự án (Tổng cục Hải quan) và Nhà thầu Nhật Bản (Công ty TNHH xây dựng Konoike) được thực hiện theo công hàm trao đổi đã được ký kết giữa hai Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Về thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia của nhà thầu làm việc tại Việt Nam

Tại điểm 6.1 công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản ký ngày 15/10/2008 quy định: “Chính phủ Việt Nam sẽ thực hiện các nghĩa vụ: Miễn cho các chủ thể mang quốc tịch Nhật Bản các loại thuế hải quan, thuế nội địa và các loại phí khác có thể phát sinh tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ theo hợp đồng đã được thẩm định”.

Tại điểm 3.3, Mục II Thông tư số 123/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Cá nhân làm việc cho nhà thầu chính, nhà thầu phụ phải nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật về thuế TNCN”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp cá nhân mang quốc tịch Nhật Bản trực tiếp ký Hợp đồng với Chủ dự án để cung cấp sản phẩm và dịch vụ theo hợp đồng đã được thẩm định thì cá nhân này được miễn nộp thuế TNCN đối với phần thu nhập phát sinh từ việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ này.

Trường hợp cá nhân nước ngoài khác sang Việt Nam làm việc cho Nhà thầu chính - Công ty TNHH xây dựng Konoike theo hợp đồng lao động thì các cá nhân này thực hiện nghĩa vụ nộp thuế TNCN theo quy định tại Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp của Nhà thầu Konoike Nhật Bản

Căn cứ công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản ký ngày 15/10/2008 thì Nhà thầu Konoike Nhật Bản được miễn thuế TNDN đối với thu nhập phát sinh từ việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo Hợp đồng ký với Chủ dự án.

3. Về thuế GTGT đối với cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam

Tại điểm 2.1, Mục II Thông tư số 123/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam nếu hợp đồng ký với nhà thầu chính được phê duyệt bao gồm thuế GTGT và Chủ dự án không được Ngân sách Nhà nước cấp vốn để trả thuế GTGT”.

Tại điểm 3.4, Mục II Thông tư số 123/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Trường hợp Nhà thầu chính (không phân biệt nhà thầu chính là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp) ký hợp đồng với Chủ dự án ODA hoặc Nhà tài trợ để thực hiện dự án ODA không hoàn lại với giá không bao gồm thuế GTGT thì Nhà thầu chính được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ để thực hiện hợp đồng ký với Chủ dự án, Nhà tài trợ.”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp tại Hợp đồng giữa Tổng cục Hải quan (Chủ dự án) với Nhà thầu chính Konoike Nhật Bản bao gồm thuế GTGT thì Chủ dự án phải trả thuế GTGT và được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ nếu Chủ dự án không được NSNN cấp vốn để trả thuế GTGT.

Trường hợp tại Hợp đồng giữa Tổng cục Hải quan (Chủ dự án) với Nhà thầu chính Konoike Nhật Bản ký với giá không bao gồm thuế GTGT thì Nhà thầu chính Konoike Nhật Bản được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ để thực hiện Hợp đồng ký với Chủ dự án.

Thủ tục hoàn thuế GTGT đối với Chủ dự án, Nhà thầu chính Konoike Nhật Bản được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3, Mục I, Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

4. Về thuế môn bài

Căn cứ công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản ký ngày 15/10/2008, trường hợp Nhà thầu chính Konoike Nhật Bản thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam theo Hợp đồng ký với Chủ dự án để thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý hải quan tại cảng Tân Cảng - Cát Lái thành phố Hồ Chí Minh” thì Nhà thầu chính Konoike Nhật Bản được miễn nộp thuế môn bài.

Tổng cục Thuế thông báo để Ban quản lý dự án Cát Lái biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP HCM;
- Vụ PC, CST, Cục QLN&TCĐN;
- Ban PC, TNCN;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3982/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với nhà thầu thực hiện dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.079

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184