Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3982/TCHQ-KTTT về việc xử lý vướng mắc tài khoản nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3982/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 06/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3982/TCHQ-KTTT
V/v Xử lý vướng mắc tài khoản nộp thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước 

Trả lời công văn số 535/HQBP-NV ngày 18.06.2009 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước v/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thẩm quyền quyết định thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế

- Đối với số thuế tạm thu mà người nộp thuế đã chuyển vào tài khoản tạm thu – tạm gửi của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước tại Kho bạc để nộp thuế cho các tờ khai mở tại Đội thủ tục Hải quan Chơn Thành thuộc Chi cục HQCKQT Hoa Lư thì Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Phước (Chủ tài khoản tạm thu – tạm gửi của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước tại Kho bạc) hoặc người được ủy quyền hợp pháp sẽ ký quyết định hoàn thuế để thanh khoản số thuế đã nộp trên.

- Đội thủ tục Hải quan Chơn Thành không được mở tài khoản tạm thu – tạm gửi độc lập, mà sử dụng tài khoản tạm thu – tạm gửi của Chi cục HQCKQT Hoa Lư để thu các khoản thuế tạm thu của các tờ khai phát sinh tại Đội thủ tục Hải quan Chơn Thành. Chi cục trưởng Chi cục HQCKQT Hoa Lư hoặc người được ủy quyền hợp pháp sẽ ký quyết định hoàn thuế để thanh khoản số thuế đã nộp vào tài khoản tạm thu – tạm gửi của Chi cục HQCKQT Hoa Lư theo thẩm quyền quy định tại Điều 128 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20.04.2009 của Bộ Tài chính.

2. Về thẩm quyền quyết định khấu trừ thuế đối với các trường hợp quy định tại Điều 130 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20.04.2009 của Bộ Tài chính:

Thẩm quyền quyết định khấu trừ thuế thực hiện theo thẩm quyền quyết định thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế quy định tại Điều 128 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20.04.2009 của Bộ Tài chính

Đề nghị các đơn vị căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2358/TCHQ-VP ngày 29.04.2009 của Tổng cục v/v ký thừa ủy quyền để xử lý việc ủy quyền ký quyết định thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế, khấu trừ thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3982/TCHQ-KTTT về việc xử lý vướng mắc tài khoản nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.068

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91