Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 398/TCT-CS kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 398/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 398/TCT-CS
V/v kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Văn Lam.
(Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 31/CV-VL ngày 30/11/2012 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Văn Lam hỏi về việc kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn nơi nộp thuế như sau:

"1 . Người nộp thuế kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi sản xuất, kinh doanh. "

Tại Điểm e, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế:

"e) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho Chi cục Thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt bán hàng vãng lai đó."

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Dược phẩm Văn Lam có trụ sở tại thành phố Hà Nội trúng gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và thực hiện giao hàng đến từng bệnh viện thì hoạt động bán hàng này không phải là hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Do đó, khi bán hàng Công ty Cổ phần Dược phẩm Văn Lam lập hóa đơn GTGT, kê khai và nộp thuế GTGT tháng tại Cục Thuế thành phố Hà Nội theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Dược phẩm Văn Lam biết và đề nghị liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Trang website TCT;
- Lưu VT; CS (02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 398/TCT-CS kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.363
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238