Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3970/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3970/TCT-DNNN
V/v: Chính sách thuế GTGTdự án sử dụng vốn ODA

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty điện tử tin hóa chất - Bộ Quốc phòng  

Trả lời công văn số 427/CV-ELIN ngày 21/12/2005, công văn số 50/CV-ELIN ngày 16/02/2006 của Công ty Điện tử Tin học Hóa chất (Bộ Quốc phòng) về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho dự án sử dụng nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thuộc diện được Ngân sách nhà nước đầu tư không hoàn trả, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/05/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với chương trình dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thì chủ dự án phải lo vốn đối ứng và thanh toán cho nhà thầu theo giá có thuế GTGT. Trường hợp Công ty Điện tử Tin học Hóa chất ký hợp đồng kinh tế với Hội đồng đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng Quốc lộ 18 thị xã Cẩm Phả và Ban đền bù giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A thành phố Hạ Long (là tổ chức được Ban Quản lý các dự án 18 ủy thác thanh toán tại các Quyết định số 3390/QĐ-GPMB, 3391/QĐ-GPMB ngày 11/12/2000) để thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn ODA thuộc diện Ngân sách nhà nước đầu tư không hoàn trả, phải xuất hóa đơn GTGT, tính thuế, thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT theo quy định. Bộ Giao thông vận tải là chủ đầu tư chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ vốn từ nguồn vốn đối ứng trong nước cho Ban Quản lý các dự án 18 để Ban thanh toán cho Công ty Điện tử Tin học Hóa chất theo hợp đồng bao gồm cả thuế GTGT.

Việc hoàn thuế GTGT cho nhà thầu thực hiện công trình bằng nguồn vốn ODA chỉ thực hiện đối với dự án không được bố trí vốn có cơ cấu thuế và giá giao thầu xác định rõ là giá không có thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Điện tử Tin học Hóa chất biết và liên hệ với Ban Quản lý các dự án 18 để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo cụ thể về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT;
- CT thành phố Hà Nội, Quảng Ninh;
- Ban QL các dự án 18;
- Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế,

  Vụ Tài chính đối ngoại;
- Lưu: VT, PCCS, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3970/TCT-DNNN ngày 24/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho dự án sử dụng nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.089

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!