Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3969/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3969/TCT-DNK
V/v: Xử lý nợ thuế đối với hộ đánh bắt hải sản

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Đà Năng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4427/CT-THDT ngày 21/9/2006 của Cục thuế Đà Nẵng xin ý kiến về việc xử lý nợ thuế đối với các ngư dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 1 năm 2006 còn nợ tiền thuế đối với hoạt động đánh bắt hải sản từ năm 2005 về trước, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Đối với số thuế còn nợ từ 31/12/2002 trở về trước Cục thuế sẽ xử lý Khoản nợ đó theo Thông tư số 02/2004/TT-BTC ngày 08/01/2004 của Bộ Tài chính.

- Còn Khoản nợ thuế từ 01/01/2003 đến 31/12/2005 đề nghị Cục thuế theo dõi riêng, Tổng cục Thuế ghi nhận để tổng hợp báo cáo Bộ trình Chính phủ cơ chế xử lý chung.

- Từ năm 2006 trở đi thực hiện theo quy định tại Điểm 1, Mục I, phần B Thông tư số 100/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17/11/2005 hướng dẫn một số Điểm về tổ chức thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2006: "Từ năm 2006 đến hết năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, thuế môn bài ở khâu đánh bắt hải sản…".

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3969/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc xử lý nợ thuế đối với các ngư dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 1 ngày 24/10/2006 còn nợ tiền thuế đối với hoạt động đánh bắt hải sản từ năm 2005 về trước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.377

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!