Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3968/TCT-QLN năm 2015 về cấp hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3968/TCT-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 28/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3968/TCT-QLN
V/v cấp hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu
(Địa chỉ: 630-632 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố
Đà Nẵng)

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 435-15/BGM ngày 11/9/2015 của Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu về việc phúc đáp Công văn số 3620/TCT-QLN ngày 04/9/2015 của Tổng cục Thuế. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Ngày 04/9/2015, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3620/TCT-QLN về việc cấp hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm của Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu, theo đó: “Để đảm bảo thực hiện nghiêm minh các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật, Tổng cục Thuế thông báo dừng thực hiện Công văn số 3289/TCT-QLN ngày 14/8/2015 về việc sử dụng hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm của Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu. Đồng thời đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo Quyết định số 7138/QĐ-CT ngày 28/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đối với Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu để thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN.”

- Tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định như sau:

“Quyết định cưỡng chế chấm dứt hiệu lực kể từ khi đối tượng bị cưỡng chế chp hành xong quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế; đi tượng bị cưỡng chế đã nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Căn cứ để chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế thuế là chứng từ nộp đủ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước của đối tượng bị cưỡng chế có xác nhận của kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng hoặc tổ chức được phép ủy nhiệm thu thuế của đối tượng bị cưỡng chế”.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu thực hiện nộp đầy đủ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước để chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam (để biết);
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3968/TCT-QLN năm 2015 về cấp hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.170

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174