Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3965/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3965/TCT-TS
V/v: Chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 1713/CT-THDT ngày 20/9/2006 của Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình kinh tế mới, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 21 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: “1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo” và “Những quy định trước đây về thu tiền sử dụng đất trái với quy định tại Nghị định này đều bãi bỏ”.

Do vậy, hiện nay các quy định liên quan đến miễn, giảm tiền sử dụng đất tại Nghị định số 89/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính đã hết hiệu lực thi hành.

2. Tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP nêu trên không quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình kinh tế mới, tuy nhiên tại Khoản 7 Điều 12Khoản 5 Điều 13 có quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với: “Các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

Do vậy, trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đi xây dựng vùng kinh tế mới thì thực hiện theo quyết định đó.

3. Quyết định số 190/2003/QĐ-TTg ngày 16/9/2003 của Chính phủ về chính sách di dân thực hiện quy hoạch, bố trí dân cư giai đoạn 2003-2010 chỉ áp đối với việc di dân giai đoạn này (2003-2010), do vậy không thể áp dụng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất ở giai đoạn này cho giai đoạn 1992-2000 như ý kiến của Cục thuế.

4. Tại Điểm 2.đ, Mục IV, Phần C Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP nêu trên quy định hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất bao gồm: “Đối với người thuộc hộ nghèo phải có xác nhận của cơ quan lao động, thương binh và xã hội cấp huyện”.

Do vậy, tiêu chí người thuộc diện hộ nghèo phải được xác định tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà thuộc đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Gia Lai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3965/TCT-TS ngày 24/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình kinh tế mới

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.591

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!