Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3964/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3964/TCT-TS
V/v: C/s thu liên quan đất đai

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời Công văn số 1277/CTBT-TH ngày 6/10/2005 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về vướng mắc về hồ sơ đủ điều kiện kê khai nộp các khoản thu từ đất đai; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2 công văn số 723 TC/TCT ngày 19/1/2005 của Bộ Tài chính thì việc xác định hồ sơ đủ điều kiện kê khai nộp các khoản thu liên quan đến đất đai của người sử dụng đất nộp trước ngày 1/1/2005 mà chưa thông báo nộp tiền thì được xác định theo nguyên tắc sau:

- Đối với hồ sơ hoàn chỉnh đã có quyết định của cấp có thẩm quyền ký về giao đất, cho chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… từ ngày 31/12/2004 trở về trước;

- Đối với hồ sơ đã đủ điều kiện để cấp có thẩm quyền ký quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… nhưng đến ngày 01/01/2005 cấp có thẩm quyền chưa ký quyết định công nhận quyền sử dụng đất.

Tất cả các hồ sơ nêu trên, phải là hồ sơ đã hoàn chỉnh hoặc là hồ sơ đã đủ điều kiện xác định nghĩa vụ tài chính để được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà người sử dụng đất đã nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (cơ quan Thuế, cơ quan Tài nguyên – Môi trường), và cơ quan Nhà nước đã tiếp nhận hồ sơ đầy đủ của người nộp hoặc đã bàn giao xong trước ngày 01/01/2005, thì nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất thực hiện đúng theo nguyên tắc cơ quan Nhà nước tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất tại thời điểm nào thì phải áp dụng chính sách thu và giá tính các khoản phải nộp theo qui định của pháp luật tương ứng tại thời điểm đó (công văn số 723 TC/TCT nêu trên đã hướng dẫn).

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Thuận phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường để thực hiện các khoản thu liên quan đến đất đai theo đúng qui định của Pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3964/TCT-TS ngày 03/11/2005 của Tổng cục Thuế về vướng mắc về hồ sơ đủ điều kiện kê khai nộp các khoản thu từ đất đai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.498

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!