Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3964TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 29/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3964 TCT/DNK
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 1742 CT/CV/QLDN ngày 3/11/2004 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về việc vướng mắc sử dụng hoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 10, Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ Quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn quy định: Tổ chức, cá nhân thu mua hàng hoá là nông, lâm, thuỷ sản chưa qua chế biến của người trực tiếp sản xuất bán không có hóa đơn bán hàng thì phải lập hoá đơn thu mua hàng giao cho người bán.

Theo quy định trên, các hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thuỷ sản của Chi nhánh và DNTN Hoàng Ngọc lập khi mua hàng nông, lâm, thuỷ sản không phải của người trực tiếp sản xuất bán ra là sai quy định, vì vậy không được coi là hoá đơn hợp pháp.

Căn cứ vào quy định tại Điểm 7, Phần Đ Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định Cơ quan Thuế có quyền ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN nếu cơ sở kinh doanh vi phạm chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, vì vậy tại Điểm d, Công văn số 2118 TCT/DNK ngày 12/7/2004 của Tổng cục Thuế v/v Biện pháp đẩy mạnh thu thuế NQD hướng dẫn: Trong quá trình kiểm tra quyết toán thuế, đối với những Khoản chi phí mua hàng hoá, vật tư... thực tế có phát sinh, doanh nghiệp có hạch toán kế toán, có chứng từ thanh toán, hàng hoá vật tư mua vào có liên quan trực tiếp đến sản xuất kinh doanh, thực tế tạo ra doanh thu kinh doanh nhưng không có hoá đơn, chứng từ hoặc hoá đơn không hợp pháp thì cơ quan Thuế xử phạt vi phạm hành chính và căn cứ vào loại hàng hoá vật tư cùng loại, giá cả cùng thời điểm phát sinh để ấn định chi phí làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế cho phù hợp.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào hướng dẫn tại Công văn 2118 TCT/DNK ngày 12/7/2004 và tình hình thực tế tại doanh nghiệp để xem xét xử lý về vi phạm và thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị biết và thực hiện./.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3964 TCT/DNK ngày 29/11/2004 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.410

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!