Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3962/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3962/TCT-TS
V/v: Giá tính thuế sử dụng đất nông nghiệp

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 442/CT-TTHT ngày 4/10/2005 của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn về việc giá tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 12 Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định: “Giá trị sản lượng tính thuế của các cây lâu năm thu hoạch một lần (gỗ, tre, nứa, song, mây…) tính theo giá bán thực tế của từng loại cây. Trong trường hợp hộ nộp thuế kê khai giá thấp hơn so với giá thực tế, thì tính thuế theo giá do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định.

Sản lượng để xác định giá trị sản lượng tính thuế của các cây lâu năm thu hoạch một lần là sản lương thu hoạch thực tế”.

Tại Điểm 3 Mục II Thông tư số 89-TC/TCT ngày 9/11/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/CP nêu trên quy định: “Đối với đất trồng cây lấy gỗ và cây lâu năm thu hoạch một lần khác, chịu thuế bằng 4% giá trị sản lượng khai thác”.

Do đó, trường hợp các lâm trường, nông trường sử dụng đất nông nghiệp trồng cây lấy gỗ và các loại cây lâu năm thu hoạch một lần (quản lý được tại gốc) thì giá tính thuế nông nghiệp được xác định theo giá bán thực tế của từng loại cây tức là giá bán gỗ ghi cụ thể trên hóa đơn của lâm trường, nông trường xuất cho người mua. Trường hợp đơn vị sản xuất bán nhận vận chuyển tới địa điểm của người mua theo yêu cầu nếu trên hóa đơn ghi riêng giá bán gỗ và giá vận chuyển thì thuế nông nghiệp được tính theo giá bán gỗ ghi trên hóa đơn; dịch vụ vận chuyển được tính thuế theo quy định hiện hành của Luật thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3962/TCT-TS ngày 03/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc giá tính thuế sử dụng đất nông nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.526

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!