Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3962/TCT-CS năm 2015 về vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, kê khai thuế của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3962/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 25/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3962/TCT-CS
V/v: trả lời văn bản.

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kiểm toán AFA.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 174/CV-AFA ngày 06/08/2015 của Công ty TNHH Kim toán AFA hỏi về nội dung liên quan đến vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, kê khai thuế của doanh nghiệp khác. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2 về người nộp thuế và Điều 8 về trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế của Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật quản lý thuế về giao dịch với cơ quan thuế;

Theo nội dung trình bày của Công ty TNHH Kiểm toán AFA nêu tại công văn số 174/CV-AFA thì doanh nghiệp khác có vướng mắc về hoạt động kinh doanh, kê khai thuế (không phải là vướng mắc của Công ty TNHH Kiểm toán AFA).

Do đó, đề nghị Công ty TNHH Kiểm toán AFA nghiên cứu các quy định của pháp luật về thuế hiện hành để thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Kiểm toán AFA được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Thuế TP. Đà Nng;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
VỤ PHÓ VỤ CHÍNH SÁCH
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3962/TCT-CS năm 2015 về vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, kê khai thuế của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.680

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140