Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3954/TCT-TNCN về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân người Nhật Bản làm việc tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3954/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 17/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3954/TCT-TNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc
- Công ty TNHH EXEDY Việt Nam
(Khu Công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1507/EXV ngày 15/7/2008 của Công ty TNHH EXEDY Việt Nam (Công ty EXV) đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân người Nhật Bản làm việc tại Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2.2, mục X, phần B Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì cá nhân nếu đồng thời thỏa mãn 3 điều kiện sau đây, tiền công thu được từ công việc thực hiện tại Việt Nam sẽ được miễn thuế TNCN tại Việt Nam:

“1. Cá nhân đó có mặt tại VN dưới 183 ngày trong giai đoạn 12 tháng bắt đầu hoặc kết thúc trong năm tính thuế; và

2. Chủ lao động không phải là đối tượng cư trú của Việt Nam bất kể tiền công đó được trả trực tiếp bởi chủ lao động hoặc thông qua một đối tượng đại diện cho chủ lao động; và

3. Tiền công đó không do một cơ sở một cơ sở thường trú mà chủ lao động có tại VN chịu và phải trả”.

- Theo quy định tại điểm 2.3 mục X phần B Thông tư số 133/2004/TT-BTC nêu trên, căn cứ hợp đồng trợ giúp kỹ thuật EXV TAA 2007.6.1.DOC thì chủ lao động thực sự của các cá nhân người Nhật Bản sang Việt Nam làm việc tại Công ty EXV là tập đoàn EXEDY (EXD), không phải Công ty EXV.

- Tại điểm 4, Điều 5 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản quy định tại doanh nghiệp nước ngoài sẽ tạo thành cơ sở thường trú tại Việt Nam nếu:

“Doanh nghiệp đó thực hiện tại nước ký kết kia việc cung cấp các dịch vụ bao gồm cả các dịch vụ tư vấn thông qua những người làm công hay những đối tượng khác với điều kiện các hoạt động đó kéo dài (trong cùng một dự án hay hai hay nhiều dự án có liên quan) trong một khoảng thời gian hay nhiều khoảng thời gian hơn 6 tháng trong giai đoạn 12 tháng liên tục”.

Căn cứ Hợp đồng trợ giúp kỹ thuật EXV TAA 2007.6.1.DOC thì thời hạn thực hiện hoạt động dịch vụ trợ giúp kỹ thuật cho Công ty EXV kéo dài 3 năm (trên 6 tháng). Do đó, tập đoàn EXD đã tạo thành một cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Như vậy, trường hợp các cá nhân người Nhật Bản có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm dương lịch, nhưng tiền công do tập đoàn EXD có cơ sở thường trú tại Việt Nam chịu và chi trả, nên các cá nhân Nhật bản này không thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc và Công ty TNHH EXEDY Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Vụ PC
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3954/TCT-TNCN về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân người Nhật Bản làm việc tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.433
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162