Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3952/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3952/TCT-PCCS
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Công ty cổ phần khoáng sản Quảng Trị

Trả lời công văn số 102/CV-KS ngày 05/9/2006 của Công ty cổ phần Khoáng sản Quảng Trị đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với hóa chất cơ bản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.20, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: "Hóa chất cơ bản gồm các loại hóa chất ghi trong Danh mục tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này" áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ vào hướng dẫn trên thì:

- Sản phẩm Titan dyoxit và Imenit làm giàu có công thức hóa học là TiO2 và TiO2FeO2 áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo hướng dẫn tại Điểm 15, Mục II, Phần A của Danh mục tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

- Sản phẩm Zicon có công thức hóa học là ZrO2 và Rutin có công thức hóa học là TiO2 áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo hướng dẫn tại Điểm 3.27, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Khoáng sản Quảng Trị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Quảng Trị;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3952/TCT-PCCS ngày 23/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT đối với hóa chất cơ bản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.251

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!