Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3948/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 03/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3948/TCT-DNNN
V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Tổng công ty điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 3537/CV-EVN-TCKT ngày 11/7/2005 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc thanh toán và khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2 mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về kê khai nộp thuế GTGT; trường hợp Công ty Điện lực 1 (PC1) thực hiện dự án cải tạo lưới điện Thái Nguyên. PC1 đã ký hợp đồng với nhà thầu ABB Thụy Điển và sử dụng vốn SIDA để thực hiện cung cấp vật tư, thiết bị cho dự án. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu ABB Thụy Điển đã ký với nhà thầu phụ trong nước để cung cấp vật tư, thiết bị tại Việt Nam. Các nhà thầu phụ Việt Nam có trách nhiệm kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT đối với hàng hóa cung cấp cho nhà thầu ABB Thụy Điển. PC1 không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn GTGT của hàng hóa, vật tư do nhà thầu phụ Việt Nam trực tiếp cung cấp cho nhà thầu ABB Thụy Điển.

Dự án cải tạo lưới điện Thái Nguyên sử dụng vốn vay SIDA không thuộc đối tượng thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 7758 TC/TCT ngày 23/6/2005 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào với chủ đầu tư (chỉ áp dụng cho các dự án điện sử dụng vốn vay JBIC - Nhật Bản).

Tổng cục Thuế thông báo Tổng công ty Điện lực Việt Nam biết và chỉ đạo PC1 thực hiện theo đúng chính sách./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3948/TCT-DNNN ngày 03/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc thanh toán và khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.453

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!