Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3942/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 03/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3942/TCT-DNNN
V/v: Xử lý thuế đối với hàng hóa mua vào không có hóa đơn.

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Công ty phát hành sách Hà Nội

Trả Lời Công Văn Số 271/PHS ngày 15/8/2005 của Công ty phát hành sách Hà Nội về việc xử lý thuế đối với hàng hóa mua vào năm 2004 không có hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 7.1 - Phần Đ - Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: “Ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh trong các trường hợp sau: không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ”.

Tổng cục Thuế cũng đã có công văn số 2118 TCT/DNK ngày 12/7/2004 về các biện pháp đẩy mạnh thu thuế ngoài quốc doanh, trong đó tại Điểm 1.d của công văn đã hướng dẫn cụ thể: đối với những khoản chi phí mua hàng hóa, vật tư... thực tế có phát sinh, doanh nghiệp có hạch toán kế toán, có chứng itừ thanh toán, hàng hóa vật tư mua vào có liên quan trực tiếp đến sản xuất kinh doanh, thực tế tạo ra doanh thu kinh doanh nhưng không có hóa đơn, chứng từ hoặc hóa đơn không hợp pháp thì cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính và căn cứ vào loại hàng hóa vật tư cùng loại, giá cả cùng thời điểm phát sinh để ấn định chi phí làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế cho phù hợp.

Do đó: trường hợp từ năm 2004, Công ty phát hành sách Hà Nội có phát sinh khoản chi phí mua sách, tạp chí của các đối tượng không có hóa đơn. Hàng hóa mua vào thực tế tạo ra doanh thu của Công ty, Công ty đã kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đầu ra đầy đủ thì cơ quan thuế căn cứ vào hàng hóa cùng loại và giá cả cùng thời điểm phát sinh để ấn định chi phí làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp cho phù hợp. Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm trong việc sử dụng hóa đơn.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP.Hà Nội;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3942/TCT-DNNN ngày 03/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc xử lý thuế đối với hàng hóa mua vào năm 2004 không có hóa đơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.007

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!