Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 393TCT/DNNN về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập đối với Trung tâm truyền hình Cáp Đà Nẵng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 393TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 31/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 393TCT/DNNN
V/v: Miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5313 CT/TTHT ngày 10/11/2004 của Cục thuế TP. Đà Nẵng về việc miễn giảm thuế TNDN theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập đối với Trung tâm truyền hình Cáp Đà Nẵng. Về vấn đề này; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1, Mục I, phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thì cơ sở sản xuất trong nước mới thành lập thuộc đối tượng được miễn thuế, giảm thuế. Việc xác định hoạt động của Trung tâm là hoạt động sản xuất hay dịch vụ căn cứ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2001/TTLT/BKH-TCTK ngày 10/11/2001 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 40/2002/QĐ-UB ngày 29/3/2002 của UBND TP. Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm truyền hình cáp Đà Nẵng, thì: Trung tâm truyền hình cáp Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp có thu, không có chức năng sản xuất mà chỉ làm dịch vụ. Vì vậy, Trung tâm không được hưởng ưu đãi như cơ sở sản xuất mới thành lập theo quy định trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Đà Nẵng được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 393TCT/DNNN về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập đối với Trung tâm truyền hình Cáp Đà Nẵng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.202
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202