Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3929/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 02/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3929/TCT-DNNN
V/v: Trả lời chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Công ty chế biến và kinh doanh than hà Nam Ninh

Trả lời công văn số 272/CV-KTTK ngày 6/9/2005 của Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nam Ninh vướng mắc trong chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 12 mục I phần B; điểm 2 mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT. Trường hợp Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nam Ninh thực hiện việc tiêu thụ than cho Tổng công ty than Việt Nam theo hình thức hưởng phí dịch vụ (%) trên sản lượng than thực tế tiêu thụ hàng quý. Giá tính thuế GTGT trong trường hợp này là khoản tiền phí dịch vụ được hưởng chưa có thuế GTGT. Trường hợp Trạm than bùn Hòn Gai hạch toán phụ thuộc Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nam Ninh, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, đăng ký nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh. Trạm than bùn Hòn Gai phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản tiền phí dịch vụ được hưởng theo doanh số thực tế tiêu thụ than tại Trạm.

Để giải quyết tồn tại trong các năm 2003, 2004 do Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nam Ninh đã nộp thuế GTGT tính trên toàn bộ chi phí dịch vụ tiêu thụ than (bao gồm cả khoản kinh phí khoán cho trạm than bùn Hòn Gai). Tổng cục Thuế đề nghị Công ty phải có xác nhận của Cục Thuế tỉnh Nam Định về số thuế GTGT đối với doanh thu phí tiêu thụ than đã nộp thay cho Trạm than bùn Hòn Gai và làm việc trực tiếp với Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh để được trừ vào số thuế GTGT phải nộp tại Trạm than bùn Hòn Gai trong hai năm 2003 và 2004.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nam Ninh biết và liên hệ với Cục Thuế các tỉnh Nam Định, Quảng Ninh để được xử lý cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Thuế tỉnh Nam Định;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3929/TCT-DNNN ngày 02/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong chính sách thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.547

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!