Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3925/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3925/TCT-PCCS
V/v: C/s thuế đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2006

Kính gửi:

Trường trung học Phổ thông Dân lập Tân Trào
Quán Rẽ - Mỹ Đức – An Lão - Hải Phòng

Tổng cục Thuế nhận được công văn (không số) ngày 15/9/2006 của Trường trung học phổ thông Dân lập Tân Trào về việc nghĩa vụ thuế với cá nhân có nhà cho cơ sở giáo dục ngoài công lập thuê và thuế Môn bài đối với trường hợp ngoài công lập, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Nghĩa vụ thuế đối với cá nhân có nhà cho cơ sở giáo dục ngoài công lập thuê:

Theo Điều 8 Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/08/1999 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thể thao quy định: "… Tổ chức, cá nhân có nhà, đất cho cơ sở ngoài công lập thuê làm cơ sở hoạt động theo mục đích tại Khoản 1, Điều 7 Nghị định này không phải nộp thuế giá trị gia tăng đối với phần doanh thu cho thuê và được Nhà nước tài trợ tiền thuế tối đa bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với thu nhập từ việc cho thuê theo các mục đích nói trên". Theo Điểm 3, Điều 7 Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định:

"3. Mức thuế suất 10% đối với hàng hóa, dịch vụ:

… cho thuê nhà, văn phòng, kho tàng, bến bãi, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải".

Căn cứ tại Khoản 3, Điều 80 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: "Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật về cùng một vấn đề do một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau". Kể từ ngày Nghị định số 79/2000/NĐ-CP nêu trên có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2001) thì Điều 8 Nghị định số 73/1999/NĐ-CP nêu trên không còn hiệu lực thi hành. Vì vậy, tổ chức, cá nhân có nhà cho cơ sở giáo dục ngoài công lập thuê mở trường thì phải nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu cho thuê nhà theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/05/2006 củaq Chính phủ về chính sách phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập (có hiệu lực thi hành từ ngày 24/06/2006) thay thế Nghị định số 73/1999/NĐ-CP , không quy định tổ chức, cá nhân có nhà, đất cho cơ sở giáo dục ngoài công lập thuê mở trường không phải nộp thuế GTGT.

2. Thuế Môn bài đối với trường ngoài công lập:

Theo hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn các tổ chức kinh tế nộp thuế Môn bài bao gồm: "Các doanh nghiệp nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì các trường ngoài công lập thuộc đối tượng nộp thuế Môn bài và mức thuế Môn bài áp dụng theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 42/2003/TT-BTC: "Đối với các cơ sở kinh doanh mới thành lập căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong ĐKKD năm thành lập để nộp thuế Môn bài.

… Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ, các tổ chức kinh tế khác… không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng không có vốn đăng ký thì thống nhất thu thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm".

Tổng cục Thuế trả lời để Trường trung học phổ thông Dân lập Tân Trào biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Cục thuế TP Hải Phòng;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3925/TCT-PCCS ngày 19/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc nghĩa vụ thuế với cá nhân có nhà cho cơ sở giáo dục ngoài công lập thuê và thuế Môn bài đối với trường hợp ngoài công lập

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.576

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!