Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3924/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3924/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế mặt hàng rượu.

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Qua ý kiến của Doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại của Bộ Tài chính – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về lĩnh vực Thuế và Hải quan.

Trả lời báo cáo số: 2975/HQTP-GTT ngày 11/9/2005 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về giá tính thuế mặt hàng rượu của Công ty thương mại Hải Phòng chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số: 3199/TCHQ-KTTT ngày 12/8/2005 đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nêu tại báo cáo số: 2457/HQTP-GTT ngày 27/7/2005; Ngoài ra còn lưu ý thêm khi tính toán cần xem xét đến các điều kiện khác như: cấp độ thương mại, tính chất đặc thù của mặt hàng rượu để xem xét mức giá. Tuy nhiên, theo báo cáo số: 2975/HQTP-GTT ngày 11/9/2005 thì Cục Hải quan chưa làm đúng tinh thần nêu tại báo cáo số: 2457/HQTP-GTT và chỉ đạo của Tổng cục Hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ chỉ đạo tại công văn 3199/TCHQ-KTTT ngày 12/8/2005 của Tổng cục Hải quan để giải quyết thỏa đáng và dứt điểm cho Doanh nghiệp trước ngày 15/10/2005, tránh tình trạng khiếu nại kéo dài.

Sau khi có quyết định điều chỉnh, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thông báo cho Doanh nghiệp rõ lý do điều chỉnh, số thuế điều chỉnh và căn cứ điều chỉnh cho Doanh nghiệp biết. Trong khi chờ xử lý, tạm thời không cưỡng chế lô hàng này. Sau khi xử lý nếu Doanh nghiệp vẫn không đồng ý với cách giải quyết của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thì căn cứ qui trình giải quyết khiếu nại theo qui định tại Mục I chương IV Thông tư số 118/2003/TT/BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính, hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện quyền khiếu nại và Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện xử lý khiếu nại theo trình tự.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CN Cty Tmại Hải Phòng 5. Phan Chu Trinh. Q1.HCM;
- Lưu: VT, KTTT (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3924/TCHQ-KTTT ngày 27/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế mặt hàng rượu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.347

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!