Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 391TCT/TNCN về việc khấu trừ tiền thuế thu nhập do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 391TCT/TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 31/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 391TCT/TNCN
V/v: Khấu trừ tiền thuế thu nhập

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre  

Trả lời công văn số 524CT/QLDN1 ngày 07/10/2004 của Cục thuế tỉnh Bến Tre về việc “khấu trừ tiền thuế thu nhập”, của khoản thù lao được hưởng của tập thể và các cá nhân có ký hợp đồng thu nợ và lãi vay của các hộ nông dân với Ngân hàng Thương mại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 2, Mục I, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và tại Điểm 1.5, Mục I, phần A Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác là đối tượng nộp thuế theo luật thuế GTGT và Luật thuế TNDN khi có tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Vậy khi UBND xã, phường, thị trấn, ấp ký hợp đồng thu nợ cho Ngân hàng Thương mại thì khoản thù lao nhận được phải thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định hiện hành của các Luật thuế.

2. Trường hợp Ngân hàng Thương mại ký hợp đồng trực tiếp với cá nhân để thu nợ của các hộ nông dân và hộ công thương, thì Ngân hàng thực hiện khấu trừ 10% tiền thuế trên tổng số tiền chi trả cho cá nhân đó để nộp vào ngân sách, theo quy định tại Điểm 3.3, Mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.

Trường hợp đối với cá nhân ký hợp đồng làm dịch vụ thu nợ cho Ngân hàng có thể ước tính hoặc căn cứ số chi trả năm trước số thu nhập chịu thuế không đến 60 triệu đồng/năm (bình quân thu nhập tháng dưới 5 triệu đồng) thì Cục thuế hướng dẫn cơ quan chi trả thu nhập có văn bản đề nghị để Cục thuế biết và cơ quan chi trả tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế đối với các đối tượng này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bến Tre biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 391TCT/TNCN về việc khấu trừ tiền thuế thu nhập do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.331
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122