Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3912/TCT-CS thời điểm xác định giảm thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3912/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 04/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3912/TCT-CS
V/v giảm thuế GTGT

Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Bình

Trả lời công văn số 1470/CT-THDT ngày 23/8/2010 của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình về vướng mắc ưu đãi thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 Mục I Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm xác định thuế GTGT quy định:

" 2. Thời điểm xác định thuế GTGT như sau:

- Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

...

- Đối với xây dựng lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

....”

Theo quy định tại khoản 16 điều 1 ; khoản 1 điều 3 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 Của Bộ Tài chính thì: Hoạt động nạo vét luồng, lạch, cảng sông, cảng biển thuộc đối tượng được giảm 50% thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp năm 2009 các đơn vị thi công ký hợp đồng với chủ đầu tư thực hiện hoạt động nạo vét luồng, lạch, cảng sông, cảng biển:

- Nếu đơn vị thi công có hạng mục hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư trong khoảng thời gian từ 01/02/2009 đến ngày 31/12/2009 thì hạng mục hoàn thành bàn giao thuộc đối tượng giảm 50% thuế suất thuế GTGT.

- Nếu năm 2009 không có hạng mục hoàn thành bàn giao mà sang năm 2010 đơn vị thi công mới có hạng mục hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư thì hạng mục hoàn thành bàn giao trong năm 2010 không được giảm 50% thuế suất thuế GTGT mà phải áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại điểm 3 Mục II Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để đơn vị biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3912/TCT-CS thời điểm xác định giảm thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.481

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174