Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3906/TCT-KK năm 2016 về thời gian khóa sổ trên hệ thống quản lý thuế tập trung do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3906/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 29/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3906/TCT-KK
V/v thời gian khóa sổ

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 4772/CT-KKKTT ngày 04/08/2016 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc vướng mắc khi thực hiện thời gian khóa sổ trên hệ thống quản lý thuế tập trung, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điểm 3.1, Phần D, Mục II Quy định chung, Quyết định số 1544/QĐ-BTC ngày 07/07/2014 về việc áp dụng thí điểm Chế độ kế toán thuế nội địa hướng dẫn: “Thời điểm cht sliệu báo cáo kế toán tháng, năm (12 tháng) là ngày 10 của tháng tiếp theo (lấy theo ngày khóa skế toán tháng). Cơ quan thuế các cp thực hiện lập, nộp báo cáo theo quy định văn bản này. Mọi trường hợp thay đổi sliệu báo cáo tài chính tháng, năm (12 tháng) phải được sự đồng ý của cơ quan thuế cấp trên.”

- Điểm 2.5 Mục II Phần II Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-TCT ngày 15/05/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hướng dẫn:

“2.5. Khóa Stheo dõi thu nộp thuế

Chậm nhất ngày 10 tháng sau, Bộ phận KK&KTT thực hiện chốt sổ và khóa Stheo dõi thu nộp thuế tháng trước. Nếu ngày 10 trùng với ngày nghỉ, ngày lễ, tết thì ngày khóa slà ngày làm việc tiếp theo.”

Căn cứ hướng dẫn trên, thời gian thực hiện chốt số liệu trên sổ kế toán và báo cáo kế toán tại cơ quan thuế các cấp là ngày 10 của tháng tiếp theo. Đnghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thực hiện theo quy định hiện hành. Về ý kiến của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đề xuất thời gian khóa sổ của Cục Thuế sau 03 ngày so với thời gian khóa sổ của các Chi cục Thuế để kế toán tổng hợp có thời gian đối chiếu số liệu toàn tỉnh khi số liệu của các Chi cục Thuế, Tổng cục Thuế ghi nhận để nghiên cứu sửa đổi khi xây dựng Thông tư hướng dẫn Chế độ Kế toán thuế nội địa.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK (3b).5

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3906/TCT-KK năm 2016 về thời gian khóa sổ trên hệ thống quản lý thuế tập trung do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


607
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0