Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3903/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3903/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Ngọc Hải
Ngày ban hành: 18/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3903/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Văn phòng đại diện JX Nippon Oil & Corporation
(Địa chỉ: Tòa nhà Green Tower, 35 Tôn Đức Thắng, p. Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0207/JX-CST ngày 15/08/2013 của Văn phòng đại diện (VPĐD) JX Nippon Oil & Energy Corporation đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với việc chuyển nhượng thanh lý thẻ golf để đóng cửa VPĐD. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2404/TCT-CS ngày 29/7/2013 hướng dẫn Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc tính, nộp thuế GTGT, TNDN đối với hoạt động thanh lý tài sản. Theo đó trường hợp VPĐD JX Nippon Oil & Energy Corporation trong quá trình thực hiện thủ tục đóng cửa có phát sinh hoạt động chuyển nhượng thẻ hội viên sân golf thuộc trường hợp phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định. Việc tính thuế GTGT, TNDN đối với hoạt động thanh lý tài sản của VPĐD được áp dụng tỷ lệ GTGT và tỷ lệ thu nhập chịu thuế TNDN như đơn vị sự nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng đại diện JX Nippon Oil & Energy Corporation được biết, đề nghị Văn phòng đại diện liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Lưu: VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3903/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.273
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25