Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3898/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3898/TCT-DNK
V/v: Ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN cho Công ty CP Bao Bì Sông Đà

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2006

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Cục thuế tỉnh Hà Tây
Công ty cổ phần bao bì Sông Đà
Đ/c: Xã Yên Nghĩa – Hà Đông – Hà Tây

Về việc ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty CP Bao bì Sông Đà, Tổng cục Thuế đã có Công văn trả lời số 1000/TCT-DNK ngày 20/3/2006.

Nay Công ty có Công văn số 77/CT/TH ngày 5/4/2006 và Công văn số 198/CT/TH ngày 30/6/2006 giải trình thêm. Theo nội dung 2 công văn này, từ năm 2003 Công ty tiến hành cổ phần hóa đồng thời với việc di chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi đô thị theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/04/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng". Ngày 5/8/2005, Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định số 1910/QĐ-BTNMT chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian năm 2003 và năm 2004 Công ty đã được Cục thuế miễn giảm thuế TNDN theo diện cổ phần hóa. Nay Công ty đề nghị được ưu đãi thuế TNDN theo diện di chuyển từ năm 2005 (là năm Bộ TN và MT có văn bản xác nhận hoàn thành việc xử lý ô nhiễm môi trường).

Sau khi đã báo cáo và có ý kiến của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 1.1, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN thì: cơ sở kinh doanh di chuyển khỏi đô thị theo quy hoạch được miễn thuế TNDN 2 năm và giảm 50% trong 2 năm tiếp theo.

Trường hợp Công ty CP Bao bì Sông Đà thực hiện di chuyển ra khỏi đô thị để giải quyết triệt để ô nhiễm môi trường theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2005 Bộ Tài nguyên và Môi trường qua kiểm tra mới có quyết định công nhận đã hoàn thành. Xét thực tế trên, Tổng cục Thuế đồng ý với kiến nghị của Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN hoạt động di chuyển kể từ năm 2005.

Cụ thể được miễn thuế TNDN trong 2 năm 2005, 2006 và giảm 50% thuế TNDN phải nộp trong 2 năm tiếp theo 2007, 2008.

Công văn này thay thế Công văn số 1000/TCT-DNK ngày 20/3/2006 của Tổng cục Thuế về chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế và Công ty biết. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế tỉnh Hà Tây để được hướng dẫn giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Hà Tây;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3898/TCT-DNK ngày 18/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty CP Bao bì Sông Đà

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.337

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!