Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3892/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3892/TCT-PCCS
V/v: Thuế thu nhập DN bổ sung

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 818/CT-DN2 ngày 21/7/2006 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh hỏi về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 24 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước có quy định: "Nhà đầu tư có dự án đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều 15 hoặc Điều 16 Nghị định này không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp".

- Tại Điểm 1.5 Mục II Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính về khuyến khích đầu tư trong nước có hướng dẫn:

"1.5- Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP được thực hiện như sau:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh có dự án đầu tư (không phân biệt là hình thức đầu tư thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh mới hay hình thức đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu) có dự án đầu tư vào ngành nghề quy định tại Danh Mục A hoặc dự án đầu tư vào địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Danh Mục B hoặc Danh Mục C Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP thì không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung đối với phần thu nhập chịu thuế mà cơ sở sản xuất, kinh doanh đã xác định để được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp".

Căn cứ quy định nêu trên, nếu năm 2003 Công ty TNHH Toàn Năng thỏa mãn Điều kiện về ngành nghề được ưu đãi đầu tư theo Danh Mục A ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư; đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và đã được cơ quan thuế xét miễn, giảm thuế TNDN theo quy định tại Luật khuyến khích đầu tư trong nước thì phần thu nhập chịu thuế được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung. Phần thu nhập khác không được hưởng ưu đãi thuế TNDN Công ty phải kê khai và nộp thuế theo quy định hiện hành (bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung nếu có).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3892/TCT-PCCS ngày 18/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.352

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!