Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3892 TCT/NV7 ngày 28/10/2003 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Số hiệu: 3892TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3892 TCT/NV7
V/v chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 3819 CT/NVT ngày 17/10/2003 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về nộp tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.6 Phần C Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất đã quy định:

“Người được xét miễn giảm tiền sử dụng đất phải là người có tên trong hộ khẩu gia đình có chung quyền sử dụng đất hoặc là người được giao đất, được mua nhà đang ở thuê thuộc sở hữu Nhà nước, được chuyển mục đích sử dụng hoặc là người đang sử dụng đất được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Căn cứ vào quy định trên đây, trường hợp hộ gia đình có con trai là thương binh hạng 2/4 được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, thì hộ gia đình đó là đối tương được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở theo quy định tại Điểm 3 Phần C Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính.

- Về hạn mức đất ở: Trường hợp mẹ và con cùng chung hộ khẩu gia đình thì hạn mức đất ở được xác định là đất ở hiện có cộng với mức đất ở mới được phép chuyển mục đích sử dụng, nếu vượt quá hạn mức đất ở do địa phương quy định thì phần vượt hạn mức không được xét miễn giảm tiền sử dụng đất.

- Trường hợp người con trai là thương binh hạng 2/4 đã tách hộ ra thành hộ gia đình riêng thì hạn mức đất ở được xác định theo hộ gia đình mới đó

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế  tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3892 TCT/NV7 ngày 28/10/2003 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.948
DMCA.com Protection Status

IP: 34.234.76.59