Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3889/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3889/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3889/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 41918/CT-HTr ngày 26/6/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn vướng mắc tại công văn số 13109/CT-HTr ngày 10/4/2014 đối với trường hợp của Công ty Cổ phần thông minh MK và công văn số 3248/CT-HTr ngày 14/2/2014 đối với trường hợp của Công ty TNHH Kyoei Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với công văn số 13109/CT-HTr về trường hợp của Công ty Cổ phần thông minh MK:

- Theo nguyên tắc, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư căn cứ theo các điều kiện ưu đãi thực tế đáp ứng và quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tại thời điểm thành lập. Do đó, trường hợp Công ty Cp thông minh MK được thành lập theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0103000818 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 19/2/2002 thì Công ty rà soát ngành nghề, địa bàn thuộc danh mục ưu đãi và quy định tại văn bản pháp luật tại thời điểm này để xác định mức ưu đãi phù hợp.

- Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi. Do đó, trường hợp Công ty CP Thông minh MK được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao năm 2013 thì không thuộc diện áp dụng quy định về ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp công nghệ cao quy định tại NĐ số 218/2013/NĐ-CP nêu trên.

2. Đối với công văn số 3248/CT-HTr ngày 14/2/2014 về trường hợp của Công ty TNHH Kyoei Việt Nam:

Về trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng trong giai đoạn năm 2009-2013 nhưng không tính được doanh thu hoặc chi phí của hoạt động đầu tư mở rộng để phân bổ theo quy định tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính và Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3311/TCT-CS ngày 15/8/2014 gửi Công ty TNHH sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam và gửi Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (photo đính kèm). Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội nghiên cứu hướng dẫn tại công văn số 3311/TCT-CS nêu trên và tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3889/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


413
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116