Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3885/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 31/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3885/TCT-DNK
V/v: Miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005

Kính Gửi : Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời Công văn số 456/CT-TTHT ngày 18/2/2005 của Cục thuế về vướng mắc trong xét miễn, giảm thuế TNDN cho DNTN Thanh Hương, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Cơ sở kinh doanh mới thành lập được miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 2 năm tiếp theo.

Theo quy định tại Điểm 1, Mục IV, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính nêu trên thì các ưu đãi về thuế TNDN chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh có đủ điều kiện được ưu đãi thuế; thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ; đã đăng ký và nộp thuế theo kê khai.

Theo báo cáo của Cục thuế trường hợp hộ cá thể Thanh Hương thành lập tháng 8/2004, hoạt động ở lĩnh vực sản xuất, trong thời gian đầu mới thành lập chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán nên không được xét miễn giảm thuế. Đến tháng 1/2005 hộ cá thể Thanh Hương chuyển đổi thành TNDN Thanh Hương vẫn giữ nguyên ngành nghề SXKD, địa điểm kinh doanh và chủ sở hữu.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp DNTN Thanh Hương được thành lập trên cơ sở chuyển từ hộ cá thể Thanh Hương. Hộ cá thể Thanh Hương trước đây chưa thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán nên không được hưởng ưu đãi thuế theo diện mới thành lập thì sau khi chuyển đổi thành DNTN Thanh Hương, DNTN Thanh Hương cũng không được hưởng ưu đãi về thuế theo diện cơ sở mới thành lập. Trường hợp khi chuyển đổi thành DNTN có đầu tư mở rộng SXKD thì được xét miễn, giảm thuế theo diện đầu tư mở rộng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3885/TCT-DNK ngày 31/10/2005 của Tổng cục Thuế về vướng mắc trong xét miễn, giảm thuế TNDN cho DNTN Thanh Hương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.479

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!