Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3882/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 17/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3882/TCT-PCCS
V/v: Khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với mặt hàng nông, lâm, thủy sản

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại Vạn Lộc

Trả lời công văn số 06/VP ngày 26/06/2006 của Công ty TNHH thương mại Vạn Lộc đề nghị hướng dẫn về khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với mặt hàng nông, lâm, thủy sản trong các năm 1999, 2000. Vế vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Kể từ ngày 01/01/1999 đến hết ngày 31/8/1999:

Tại Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính quy định; "Trường hợp cơ sở sản xuất, chế biến mua nguyên liệu là nông sản, lâm sản, thủy sản chưa qua chế biến của người sản xuất bán ra không có hóa đơn sẽ được tính khấu trừ thuế đầu vào theo tỷ lệ (%) tính trên giá trị hàng hóa mua vào:

- 5% đối với sản phẩm trồng trọt thuộc các loại cây lấy nhựa, lấy mủ, lấy dầu, mía cây, chè búp tươi, lúa, ngô, khoai, sắn; sản phẩm chăn nuôi gia súc, gia cầm; cá, tôm và các loại thủy sản khác;

- 3% đối với các loại sản phẩm là nông sản, lâm sản không quy định trong nhóm được khấu trừ (5%) trên đây"

Tại Điểm 1, Mục III, Thông tư số 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998 của Bộ Tài chính quy định: "Cơ sở sản xuất, chế biến hải sản thu mua của ngư dân được khấu trừ 5% trên giá trị hải sản mua vào".

2/ Kể từ ngày 01/9/1999 đến hết ngày 31/12/2000:

Tại Điểm 1, Mục II, Thông tư số 106/1999/TT-BTC ngày 30/8/1999 của Bộ Tài chính quy định: "Cơ sở sản xuất, chế biến, thương mại nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế mua nông sản, lâm sản, thủy sản chưa qua chế biến của người trực tiếp sản xuất, trực tiếp khai thác không có hóa đơn nhưng có bản kê hoặc của người kinh doanh có hóa đơn bán hàng thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ (%) tính trên giá trị hàng hóa mua vào theo bản kê hoặc hóa đơn như sau:

a) Tỷ lệ 5% đối với sản phẩm trồng trọt thuộc các loại cây lấy nhựa, lấy mủ, lấy dầu, bông, mía cây, chè búp tươi, lúa, gạo, ngô, khoai sắn; sản phẩm chăn nuôi là gia súc, gia cầm, cá tôm và các loại thủy sản khác.

b) Tỷ lệ 3% đối với các loại sản phẩm là nông sản, lâm sản không quy định trong nhóm được khấu trừ 5% nêu trên."

Căn cứ các quy định trên thì trường hợp trong năm 1999, 2000, Công ty TNHH thương mại Vạn Lộc theo kết luận của cơ quan Công an là thu mua nông, lâm, thủy sản của người thu gom không phải là người trực tiếp sản xuất thì không thuộc đối tượng được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định trên. Công ty TNHH thương mại Vạn Lộc bị truy thu hoặc truy hoàn theo quy định đối với số thuế GTGT đầu vào đã kê khai, khấu trừ theo tỷ lệ nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH thương mại Vạn Lộc biết và liên hệ với Cục thuế tỉnh Bình Đình để được hướng dẫn giải quyết cụ thể theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Định;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3882/TCT-PCCS ngày 17/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với mặt hàng nông, lâm, thủy sản trong các năm 1999, 2000

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.732

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!