Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 388/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế cho hàng hóa áp dụng thuế suất ACFTA

Số hiệu: 388/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 17/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 388/TCHQ-KTTT
V/v: hoàn thuế cho hàng hóa áp dụng thuế suất ACFTA

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:  Cục Hải quan Đà Nẵng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 40 JDVN ngày 28/12/2006 của Công ty TNHH Máy nông nghiệp Jiang Dong về việc xin hoàn thuế nhập khẩu cho hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc áp dụng thuế suất ACFTA, do gửi hồ sơ xin hoàn thuế sau ngày 01/10/2006 so với hướng dẫn tại Thông tư số 52/2006/TT-BTC ngày 12/6/2006 của Bộ Tài chính nên không được hoàn thuế; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan Đà Nẵng báo cáo về Tổng cục Hải quan trường hợp không hoàn thuế cho hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc áp dụng thuế suất ACFTA của Công ty TNHH Máy nông nghiệp Jiang Dong để Tổng cục Hải quan có cơ sở trả lời khiếu nại của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 388/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế cho hàng hóa áp dụng thuế suất ACFTA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.978
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93