Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3879/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 31/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3879/TCT-TS
V/v: giá đất tính thu  tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 12105/CT-TTHT ngày 11/10/2005 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức được Nhà nước giao đất trước ngày 1/1/2005 nhưng kê khai nộp tiền sử dụng đất từ sau ngày 1/1/2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về trường hợp được Nhà nước giao đất trước ngày 1/1/2005 nhưng kê khai nộp tiền sử dụng đất từ sau ngày 1/1/2005, Tổng cục Thuế đã có công văn số 741 TCT/TS ngày 15/3/2005 trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh (nêu tại Tiết b, Điểm 1 công văn này). Theo đó, trường hợp tổ chức được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao đất trước ngày 1/1/2005 nhưng kê khai nộp tiền sử dụng đất từ sau ngày 1/1/2005 thì phải nộp tiền sử dụng đất theo qui định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP, giá đất tính tiền sử dụng đất là giá đất do UBND thành phố Hồ Chí Minh qui định theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ quyết định tại thời điểm tổ chức đó thực hiện kê khai nộp tiền sử dụng đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3879/TCT-TS ngày 31/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức được Nhà nước giao đất trước ngày 1/1/2005 nhưng kê khai nộp tiền sử dụng đất từ sau ngày 1/1/2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.365

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!