Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3875/TCT-DNL năm 2016 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3875/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 26/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3875/TCT-DNL
V/v: khai thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Cục thuế TP. Hải Phòng.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1095/UBND-TC ngày 12/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc khai thuế, nộp thuế của Viễn thông Hải Phòng (bản photo kèm theo). Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến và thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 12 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc hội khóa 12 quy định:

“Điều 12. Nơi nộp thuế

Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính... Việc phân cấp, quản lý, sử dụng nguồn thu được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.”

Tại Khoản 1, Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

đ) Đối với các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (Vinaphone) hạch toán tập trung kết quả hoạt động kinh doanh tại trụ sở chính, các đơn vị hạch toán phụ thuộc bao gồm cả Trung tâm kinh doanh VNPT và Viễn thông TP. Hải Phòng không hạch toán riêng được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì Tập đoàn VNPT và Tổng công ty Vinaphone thực hiện khai, nộp thuế TNDN tập trung tại Cục Thuế Hà Nội; các đơn vị hạch toán phụ thuộc không phải khai, nộp thuế TNDN tại các Cục thuế địa phương đối với hoạt động kinh doanh chung của Tập đoàn và Tng công ty Vinaphone. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc thực hiện khai, nộp thuế TNDN tại địa phương nơi đóng trụ sở đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung.

Tổng cục Thuế giao Cục thuế TP. Hải Phòng báo cáo UBND Thành phố Hải phòng việc khai nộp thuế TNDN của Trung tâm kinh doanh VNPT và Vin thông TP. Hải Phòng như hướng dẫn nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Tp. Hà Nội;
- Vụ: PC;

- Lưu: VT, DNL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3875/TCT-DNL năm 2016 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


513
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41