Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3872/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 17/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3872/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty TNHH kỹ thuật Hoàng Thủy
- Chi cục thuế quận Thanh Xuân

Trả lời văn thư đề ngày 24/7/2006 của Công ty TNHH Kỹ thuật Hoàng Thủy về việc thực hiện chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: Thuế suất thuế GTGT 0% được áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất.

Tại Điểm 1.2.d Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên quy định: Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0%, được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ Điều kiện và các thủ tục về Hợp đồng bán hàng hóa, Tờ khai Hải quan về hàng hóa xuất khẩu có xác nhận của hải quan đã xuất khẩu, thanh toán qua ngân hàng và hóa đơn GTGT bán hàng hóa.

Căn cứ các quy định trên thì:

1. Trường hợp Công ty TNHH Kỹ thuật Hoàng Thủy là nhà thầu phụ Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu chính nước ngoài (M* TEC., Co. Ltd., Nhật Bản) thực hiện một phần công việc của nhà thầu nước ngoài về thi công, lắp đặt và cung cấp vật tư cho công trình xử lý nước sạch công nghiệp và nước thải của Doanh nghiệp chế xuất thì phần giá trị thi công, lắp đặt, cung cấp vật tư do Công ty thực hiện thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất quy định, Công ty phải xuất hóa đơn GTGT cho nhà thầu nước ngoài, không xuất hóa đơn cho doanh nghiệp chế xuất.

2. Trường hợp Công ty TNHH Kỹ thuật Hoàng Thủy ký hợp đồng với Công ty M* TEC., Co. Ltd., Nhật Bản thực hiện cung cấp thiết bị lọc nước sạch công nghiệp cho khách hàng ở nước ngoài, khi xuất khẩu thiết bị lọc nước sạch cho khách hàng ở nước ngoài Công ty không viết hóa đơn GTGT do khách hàng không yêu cầu nhưng vẫn đảm bảo các Điều kiện còn lại về Hợp đồng cung cấp thiết bị, Tờ khai hải quan, thanh toán qua ngân hàng theo quy định tại Điểm 1.2.d Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên, đồng thời Công ty có hạch toán đầy đủ doanh thu bán hàng trên sổ sách kế toán thì Công ty được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với lô hàng xuất khẩu nêu trên.

Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng hóa đơn chứng từ theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Kỹ thuật Hoàng Thủy, Chi cục thuế Quận Thanh Xuân được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế, CST;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3872/TCT-PCCS ngày 17/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện chính sách thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.491

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!