Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 387/TCT-TS của Tổng Cục Thuế về việc thực hiện tính thuế nhà đất đối với đất dùng vào sản xuất kinh doanh

Số hiệu: 387/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 387/TCT-TS
V/v: Thuế nhà đất đối với đất dùng vào SXKD

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Hậu Giang

 

Trả lời Công văn số 02/CT-TH.DT.TH ngày 03/01/2006 của Cục thuế tỉnh Hậu Giang hỏi về việc thực hiện tính thuế nhà đất đối với đất dùng vào sản xuất kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1, Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Thuế nhà, đất và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về Thuế nhà, đất quy định đối tượng chịu thuế nhà, đất là:

“Đối tượng chịu thuế là toàn bộ diện tích đất ở, đất xây dựng công trình thuộc lãnh thổ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trừ những trường hợp quy định tại Điều 2 của Nghị định này”.

Tại Điều 3, Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định:

“Cá nhân, tổ chức trong nước hay nước ngoài thuê đất thì không phải nộp thuế đất. Chủ thể cho thuê đất phải nộp thuế đất theo quy định của Pháp lệnh về thuế nhà, đất”.

Do đó, trường hợp doanh nghiệp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất có thu tiền sử dụng đất để sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng phải nộp thuế nhà, đất. Căn cứ tính thuế và nộp thuế nhà, đất được thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ và Thông tư số 83 TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/ 8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 
 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 387/TCT-TS của Tổng Cục Thuế về việc thực hiện tính thuế nhà đất đối với đất dùng vào sản xuất kinh doanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.327
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168