Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 387/TCT-KK năm 2015 về chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 387/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 02/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 387/TCT-KK
V/v chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế Thành phố Hà Nội
- Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu ngành in
(Đ/c: 67 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc tại công văn số 67/CV2014-XNI ngày 03/11/2014 của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu ngành in về việc đăng ký chuyển lỗ năm 2004, 2005, 2006, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Giao Cục Thuế Thành phố Hà Nội căn cứ tình hình thực tế và các quy định pháp luật về thuế, các quy định pháp luật khác có liên quan hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện đúng quy định. Trường hợp trong quá trình giải quyết phát sinh vướng mắc, Cục Thuế TP.Hà Nội có văn bản báo cáo và đề xuất phương án xử lý gửi Tổng cục Thuế để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế, Doanh nghiệp biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC; Cục TCDN (BTC);
- Vụ CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Đại Trí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 387/TCT-KK năm 2015 về chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


316
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31