Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3869/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp khi hạch toán giá trị hàng hóa tổn thất do cháy do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3869/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành: 21/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3869/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 50632/CT-TTr2 ngày 3/8/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc hạch toán giá trị hàng hóa tổn thất do cháy, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế tại công văn số 50632/CT-TTr2 nêu trên và hồ sơ kèm theo thì năm 2013 Chi cục Thuế quận Cầu Giấy đã kiểm tra thuế giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2009 tại Công ty TNHH dược phẩm Việt Phong, năm 2009 Công ty TNHH dược phẩm Việt Phong có tổn thất hàng hóa do hỏa hoạn, tuy nhiên đến năm 2014 Công ty mới có văn bản gửi Chi cục Thuế quận Cầu Giấy về việc hạch toán giá trị tổn thất vào chi phí trong năm 2013. Như vậy, thực tế Công ty đã xử lý hạch toán, ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2009 như thế nào, biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa tổn thất do doanh nghiệp tự lập có phù hợp với thực tế quản lý, theo dõi hàng tồn kho của doanh nghiệp hay không, đoàn kiểm tra của Chi cục Thuế đã xử lý theo quy định của pháp luật tại thời điểm năm 2009 hay chưa.

Ngoài ra, tại công văn số 50632/CT-TTr2 nêu trên có nêu Công ty TNHH vận tải và du lịch Hoa Việt thuê kho của Công ty XNK thủy sản Hà Nội, tuy nhiên không có tài liệu, hợp đồng thể hiện nội dung này mà chỉ có hợp đồng thuê kho giữa Công ty TNHH vận tải và du lịch Hoa Việt và Công ty TNHH dược phẩm Việt Phong cùng các hóa đơn giá trị gia tăng tiền thuê kho.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội rà soát, làm rõ các vấn đề nêu trên và căn cứ tình hình thực tế tại doanh nghiệp để xử lý theo quy định của pháp luật tại thời điểm tương ứng.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3869/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp khi hạch toán giá trị hàng hóa tổn thất do cháy do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


223
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85