Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3855/TCT-DNL năm 2016 về sai sót nội dung trên tờ thông báo phát hành hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3855/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Văn Phụng
Ngày ban hành: 24/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3855/TCT-DNL
V/v sai sót nội dung trên tờ thông báo phát hành hóa đơn.

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3392/CT-HQTA-AC ngày 13 tháng 06 năm 2016 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về vướng mắc sai sót nội dung trên tờ Thông báo phát hành hóa đơn của Người nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị đnh 12/2015/NĐ-CP , sửa đổi Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Theo công văn số 3392/CT-HQTA-AC nêu trên: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa đã có Thông báo phát hành hóa đơn GTGT tự in số 2841 và Thông báo phát hành hóa đơn số 8844 đến cơ quan thuế nhưng ghi sai thông tin (Hóa đơn giá trị gia tăng tự in do Chi nhánh trực tiếp tạo, phát hành, sử dụng nhưng khai báo là sử dụng hóa đơn của cơ quan chủ quản) dẫn đến bị trùng mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn với các chi nhánh khác trong cùng hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Theo trình bày tại văn bản số 529/CV-BIDV.KH ngày 05/07/2016 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa thì Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa đã sử dụng và thực hiện đầy đủ việc kê khai nộp thuế theo đúng nghĩa vụ của người nộp thuế.

Căn cứ các quy định hiện hành và theo trình bày của Ngân hàng thì Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa không phải Điều chỉnh 02 Thông báo và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn tại 02 Thông báo này. Đối với các hóa đơn không dùng hết theo 02 Thông báo thì Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa phải thực hiện hủy hóa đơn theo quy định.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thường xuyên rà soát, kiểm tra, phát hiện các sai sót trong Thông báo (Báo cáo) phát hành, in thông báo lỗi đyêu cầu Người nộp thuế hoàn chỉnh và gửi lại cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý để tránh xảy ra lỗi tương tự theo đúng Khoản 3, Mục II, quy trình quản lý ấn chỉ ban hành theo Quyết định số 747/QĐ-BTC ngày 20/04/2015 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);

- Ngân hàng BIDV-CN Khánh Hòa;
- Vụ CS, KK, PC;
- Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
Nguyễn Văn Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3855/TCT-DNL năm 2016 về sai sót nội dung trên tờ thông báo phát hành hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.530
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0