Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3850 TCT/DNNN ngày 19/11/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT và tính khấu hao cơ bản cầu Yên Lệnh

Số hiệu: 3850TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3850 TCT/DNNN
V/v thuế GTGT và tính KHCB cầu Yên Lệnh

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hưng Yên

 

Trả lời công văn số 146/CT/QLDN ngày 29/7/2004 của Cục thuế tỉnh Hưng Yên về việc tính thuế GTGT và tính KHCB đối với cầu Yên Lệnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công trình cầu Yên Lệnh được xây dựng bằng nguồn vốn do Ngân sách Nhà nước cấp và bằng nguồn vốn góp của các doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải do Công ty BOT làm đại diện, theo quy định tại Mục III Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 7/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ thì tiền thu phí cầu Yên Lệnh của Công ty TNHH BOT phải tính thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ, chi phí đầu tư xây dựng cầu Yên Lệnh được khấu trừ hoặc hoàn thuế.

Mức thuế suất thuế GTGT áp dụng cho hoạt động này là 10% theo quy định tại Điểm 3.27, Mục II, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Về mức trích khấu hao tài sản: Thời hạn trích KHCB theo quy định tại Phụ lục số 1 ban hành theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Doanh nghiệp xác định thời gian sử dụng của tài sản cố định để xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm theo công thức quy định tại Phụ lục số 2 ban hành theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hưng Yên biết, thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3850 TCT/DNNN ngày 19/11/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT và tính khấu hao cơ bản cầu Yên Lệnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.069
DMCA.com Protection Status