Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3849/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3849/TCT-TNCN
V/v Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN của chi nhánh

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

Công ty CP DV và XD Địa ốc Đất Xanh
(Địa chỉ: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 03/07/CVĐV ngày 22/7/2010 của Công ty Cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân và hồ sơ kê khai người phụ thuộc của Chi nhánh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

- Tại tiết 2.1.4, điểm 2 Mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn nơi nộp hồ sơ khai thuế tháng hoặc quý và hồ sơ quyết toán thuế:

"… Đối với đơn vị trả thu nhập là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh: nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh …"

- Tại tiết 2.4, điểm 2 Mục I Công văn số 451/TCT-TNCN ngày 08/02/2010 của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế TNCN năm 2009 hướng dẫn:

"… Đối với đơn vị trả thu nhập là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh: nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh. Trường hợp cơ quan thuế có thực hiện ủy nhiệm thu thì đơn vị chi trả thu nhập nộp hồ sơ cho đơn vị được ủy nhiệm…"

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên thì đơn vị trả thu nhập là tổ chức sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tháng hoặc quý và hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị đó. Do đó, nếu Chi nhánh Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh là đơn vị trả thu nhập thì Chi nhánh Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh nộp hồ sơ khai thuế tháng hoặc quý và hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý Chi nhánh (Chi cục Thuế thị xã Thủ Dầu Một). Nếu Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh là đơn vị chi trả thu nhập thì Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh nộp hồ sơ khai thuế tháng hoặc quý và hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý Công ty (Chi cục Thuế Bình Thạnh). Trong trường hợp, (như Công ty hỏi theo công văn số 03/07/CVĐX ngày 22/7/2010 nêu trên) Chi nhánh Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh đã kê khai, nộp thuế tại Chi cục Thuế thị xã Thủ Dầu Một thì Chi cục Thuế thị xã Thủ Dầu Một nhận hồ sơ quyết toán thuế cho Chi nhánh. Việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế đúng quy định, hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính nêu trên; công văn số 451/TCT-TNCN ngày 08/02/2010 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2009 và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Hồ sơ giảm trừ gia cảnh

Về vấn đề quản lý hồ sơ giảm trừ gia cảnh, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1665/TCT-TNCN ngày 19/5/2010 trả lời Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc quản lý hồ sơ giảm trừ gia cảnh (bản photocopy đính kèm). Đề nghị Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh nghiên cứu để áp dụng sao cho phù hợp với thực tế của Công ty.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục Thuế thị xã Thủ Dầu Một;
- Chi cục Thuế Bình Thạnh;
- Vụ Pháp chế (TCT (2b));
- Lưu VT, TNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3849/TCT-TNCN ngày 30/09/2010 về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của chi nhánh do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.085

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!