Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3847/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 30/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3847/TCT-CS
V/v: trả lời câu hỏi tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2010

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Hiệp hội vật liệu xây dựng Việt Nam.

Về nội dung hỏi của Hiệp hội vật liệu xây dựng Việt Nam tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp năm 2010, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

Việc sản xuất vật liệu xây dựng không nung để thay thế gạch đất sét nung trong xây dựng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế xã hội hơn cho toàn xã hội. Do đó ngày 28/4/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 567/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020.

Vật liệu xây dựng không nung đặc biệt là bê tông khí, bê tông hạt … là sản phẩm mới, việc tiêu thụ còn khó khăn. Để giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực này khắc phục khó khăn ban đầu thực hiện theo quyết định số 567/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội vật liệu xây dựng Việt Nam đề nghị áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với sản phẩm vật liệu xây dựng không nung.

Trả lời:

Tại khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 không quy định sản phẩm vật liệu xây dựng được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tại khoản 3 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 quy định: "Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này".

Căn cứ vào quy định nêu trên thì sản phẩm vật liệu xây dựng không nung không thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5% mà thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Hiệp hội vật liệu xây dựng Việt Nam được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế Hà Nội;
- Lưu VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3847/TCT-CS trả lời câu hỏi tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 30/09/2010 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.502

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!