Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3826/TCT-PC năm 2018 khởi kiện hành chính về việc hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3826/TCT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 08/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3826/TCT-PC
V/v Vụ kiện của Công ty CP Hóa chất hiếm VN

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 3693/CT-KTT1 ngày 4/5/2018 của Cục thuế Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hỗ trợ pháp lý để tham dự phiên tòa liên quan đến việc doanh nghiệp khởi kiện hành chính về việc hoàn thuế GTGT. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015;

Căn cứ Khoản 1, Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12; Khoản 7, Điều 1 Luật số 31/2013/QH13; Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13;

Căn cứ Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP; Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP; Khoản 6, Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Khoản 2, Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC; Khoản 2, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC; Khoản 3, Điều 1, Thông tư số 130/2016/TT-BTC;

Căn cứ Khoản 1, Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7, Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 (hiệu lực từ 1/1/2014) và Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 (hiệu lực từ 1/7/2016);

Căn cứ Khoản 2, Điều 10 Nghị định 123/2008/NĐ-CP; Khoản 2, Điều 10 Nghị định 209/2013/NĐ-CP (hiệu lực từ 1/1/2014), đã được sửa đổi tại Khoản 6, Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CP (hiệu lực từ 1/7/2016);

Căn cứ Khoản 2, Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC; Khoản 2, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (hiệu lực từ 1/1/2014), đã được sửa đổi tại khoản 3, Điều 1, Thông tư 130/2016/TT-BTC (hiệu lực từ 1/7/2016);

Trường hợp Công ty cổ phần Hóa chất hiếm Việt Nam có số thuế đầu vào từ tháng 3/2012 đến tháng 8/2016 của dự án đầu tư, phát sinh trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động; Tuy nhiên, Công ty có sai sót về thủ tục khi kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư trên tờ khai 01/GTGT dành cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngày 23/9/2016 (trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, phát sinh doanh thu), Công ty lập Tờ khai 01/GTGT kỳ kê khai tháng 8/2016, đã kê khai chỉ tiêu số 42 - Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn. Sau khi điều chỉnh kê khai lại trên Tờ khai 02/GTGT dành cho dự án đầu tư, Công ty lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT vào tháng 11/2016 - sau thời điểm dự án hoàn thành, đi vào hoạt động.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

1. Xác định chính xác số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư, phát sinh trong giai đoạn đầu tư (trước khi dự án đầu tư hoàn thành, đi vào hoạt động) của Công ty cổ phần hóa chất hiếm Việt Nam để thực hiện hoàn thuế theo quy định.

2. Đề nghị Công ty cổ phần hóa chất hiếm Việt Nam rút đơn khởi kiện, trên cơ sở đó đề nghị Tòa án ra Quyết định đình chỉ vụ án.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, KK&KKT;
- Lưu: VT, PC (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3826/TCT-PC năm 2018 khởi kiện hành chính về việc hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.296

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139