Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3823/TCT-CS năm 2013 trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3823/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3823/TCT-CS
V/v Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
(số 16 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 60/CSCL-HPTW ngày 22/8/2013 của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông thôn về việc nộp thuế nhà thầu của hợp đồng tư vấn với Trường đại học Copenhagen thuộc dự án Hỗ trợ Chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2007-2012. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3, Mục V, Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hướng dẫn:

"Trường hợp tại điều ước quốc tế (kể cả điều ước quốc tế về ODA) mà Chính phủ Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định về thuế liên quan đến việc thực hiện một dự án ODA cụ thể, khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì việc áp dụng chính sách thuế đối với dự án ODA đó thực hiện theo các điều ước quốc tế đã ký kết."

Tại khoản 1, Điều 13, Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch về Hỗ trợ Chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2007-2012 được ký ngày 11/12/2007 giữa Việt Nam và Đan Mạch quy định:

"1. Chính phủ Việt Nam sẽ đảm bảo thực hiện theo Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày 31/10/1998 của Thủ tướng miễn trừ cho chuyên gia nước ngoài:

a) tất cả các loại thuế đánh vào thu nhập do chương trình chi trả;

b) tất cả các loại thuế và phí nhập khẩu và xuất khẩu đối với đồ gia dụng và tài sản cá nhân còn mới hoặc đã qua sử dụng do chuyên gia, vợ, chồng hoặc người thân của họ thuộc mọi quốc tịch mang vào Việt Nam để sử dụng trong vòng 6 tháng sau khi đến Việt Nam, tái xuất khi hoàn thành dịch vụ hoặc các khoản thuế và lệ phí khi bán tại Việt Nam."

Tại điểm 3.2, Mục II, Thông tư số 123/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN và các loại thuế, phí, lệ phí khác đối với cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam.

Tại điểm 3.3, Mục II, Thông tư số 123/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về thuế TNCN của cá nhân làm việc cho nhà thầu chính, nhà thầu phụ.

Tại điểm 5, Mục II, Thông tư số 123/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về ưu đãi thuế đối với chuyên gia nước ngoài làm việc cho các dự án ODA viện trợ không hoàn lại.

Căn cứ Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày 31/10/1998 và Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 1/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA.

Tại Mục I, Phần A, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam hướng dẫn về đối tượng áp dụng.

Tại Điểm 1, Mục I, Thông tư 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam hướng dẫn về đối tượng áp dụng.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Trường đại học Copenhagen tại Đan Mạch ký hợp đồng số 22/HPTW/HĐ ngày 6/8/2008 và hợp đồng số 41/HPTW/HĐ ngày 10/12/2011 với Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn để thực hiện việc hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật cho Dự án "Hỗ trợ Chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn (ARD SPS) giai đoạn 2007-2012", Dự án đã được gia hạn đến hết năm 2013 thì Trường đại học Copenhagen thuộc đối tượng nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 (đối với hợp đồng số 22/HPTW/HĐ nêu trên) và Thông tư 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 (đối với hợp đồng số 41/HPTW/HĐ nêu trên). Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế trước khi thanh toán cho Trường đại học Copenhagen.

Cá nhân làm việc cho Trường đại học Copenhagen thuộc đối tượng nộp thuế TNCN theo quy định tại Luật Thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn. Trường hợp cá nhân nước ngoài làm việc cho Trường đại học Copenhagen được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận là chuyên gia nước ngoài thì được hưởng chính sách ưu đãi theo Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA theo Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày 31/10/1998 (nay là Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 1/10/2009).

Tổng cục Thuế trả lời để Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ QL Thuế TNCN;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3823/TCT-CS năm 2013 trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.216
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6