Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3822/TC/VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003

Số hiệu: 3822/TC/VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Văn Nhã
Ngày ban hành: 13/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3822/TC/VP
V/v đính chính thông tư số 120/2003/TT-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2004

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 3822 TC/VP NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2004 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 120/2003/TT-BTC

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể

Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Trong quá trình in ấn, Thông tư này đã có sai sót cần được điều chỉnh. Cụ thể như sau:

- Tại ví dụ nêu tại điểm 5, mục I, phần B đã in "ví dụ: Công ty A ở Việt Nam thuê một Công ty ở nước ngoài sửa chữa tàu biển... thì Công ty A phải tính và nộp thuế GTGT 10% trên giá 100 triệu đồng.", nay xin sửa lại là; "Ví dụ: Công ty A ở Việt Nam thuê một Công ty ở nước ngoài sửa chữa tàu biển.... thì Công ty A phải tính và nộp thuế GTGT 5% trên giá 100 triệu đồng."

- Tại đoạn cuối điểm 2, mục I, phần D in "Trường hợp thuế đầu vào doanh nghiệp tổng hợp từng quý lớn hơn 200 triệu đồng thì doanh nghiệp có thể đề nghị hoàn thuế từng quý.", nay xin sửa lại là "Trường hợp thuế đầu vào doanh nghiệp tổng hợp từng quý từ 200 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp có thể đề nghị hoàn thuế từng quý."

- Tại ví dụ 2, điểm 6, mục I, phần D đã in "Công ty xây dựng M thực hiện xây lắp công trình của dự án C...", nay xin sửa lại là "Công ty xây dựng M thực hiện xây lắp công trình của dự án B..."

- Tại mẫu số 07C/GTGT, số thứ tự 2, cột thứ hai "chỉ tiêu" của Biểu đã in: "Số thuế phải nộp (=1 x 3%)", nay xin sửa lại là "Số thuế phải nộp (= 1 x 3% hoặc = 1 x 2%)".

- Tại mẫu số 13/GTGT:

+ Đoạn gạch đầu dòng thứ nhất đã in "- Căn cứ Điều 16 Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT); Điều 15 Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT;", nay xin sửa lại là "- Căn cứ Điều 16 Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT); Điều 15 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT;"

+ Đoạn gạch đầu dòng thứ hai đã in "- Căn cứ hướng dẫn tại phần D Thông tư số 125/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003...", nay xin sửa lại là "- Căn cứ hướng dẫn tại phần D Thống tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003..."

+ Đoạn gạch đầu dòng thứ ba đã in "- Căn cứ vào Quyết định số 1362/1998/QĐ-BTC...", nay xin sửa lại là "- Căn cứ vào Quyết định số 1632/1998/QĐ-BTC..."

+ Điều 3, dòng thứ 3 (từ trên xuống) đã in "... Ông (Bà) Trưởng phòng Kế hoạch - Kế toán - Thống kế, Máy tính và ...", nay xin sửa lại là "... Ông (Bà) Trưởng phòng Tổng hợp và dự toán; Ông (Bà) Trưởng phòng Tin học và xử lý dữ liệu về thuế và...."

Bộ Tài chính thành thật xin lỗi về sai sót trên và đề nghị các cơ quan đính chính giúp để thực hiện.

 

Đinh Văn Nhã

(Đã Ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3822/TC/VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.947

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182