Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3809/TCT-HTQT hướng dẫn áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam Hàn Quốc 2016

Số hiệu: 3809/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 22/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3809/TCT-HTQT
V/v hướng dẫn áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 840/CT-TNCN ngày 10/6/2016 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai ln Việt Nam - Hàn Quốc (sau đây gọi là Hiệp định) đối với thu nhập của các cá nhân nhận được do thực hiện dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật theo Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật giữa công ty NP và công ty PDT-V. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 15. Hoạt động dịch vụ cá nhân phụ thuộc, Hiệp định quy định:

“1. Th theo các quy định tại Điểu 16, 18, 19, 20, và 21, các khoản tin lương, tin công, và các khoản tin thù lao tương tự khác do một đi tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ lao động làm công sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước đó, trừ khi công việc của đi tượng đó được thực hiện tại Nước ký kết kia. Nếu công việc làm công được thực hiện như vậy, s tiền công trả cho lao động đó có th bị đánh thuế tại Nước kia.”

n cứ quy định nêu trên, trường hợp các cá nhân là đối tượng cư trú của Hàn Quốc, thực hiện dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến tại Hàn Quốc, không làm việc tại Việt Nam theo Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật ký ngày 01/5/2015 giữa công ty NP và công ty PDT-V, thì các cá nhân này không thuộc đối tượng nộp thuế TNCN theo quy định của nội luật Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để
báo cáo);
- Website TCT;

- Vụ TNCN, Vụ PC;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ T
NG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3809/TCT-HTQT ngày 22/08/2016 hướng dẫn áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Hàn Quốc do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.540

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!