Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3801/TCT-DTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 13/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3801/TCT-DTTT
V/v: Nộp thuế GTGT xây dựng công trình cầu Rạch Miễu

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2962/UBND-TMXDCB ngày 12/09/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc nộp thuế GTGT xây dựng công trình cầu Rạch Miễu, về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2 mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì:

Trường hợp cơ sở xây dựng, lắp đặt thực hiện thi công xây lắp những công trình, hạng mục công trình liên quan tới nhiều địa phương như: xây dựng đường giao thông, đường dây tải điện, đường ống dẫn nước, dẫn dầu, khí… không xác định được doanh thu và chi phí phát sinh của công trình ở từng địa phương thì cơ sở kinh doanh thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT ở địa phương nơi cơ sở đóng trụ sở. Vì vậy, trường hợp này Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu tỉnh Bến Tre là chủ đầu tư, đồng thời tổ chức thi công toàn bộ công trình, Công ty hạch toán và kê khai nộp thuế GTGT tập trung tại Cục thuế tỉnh Bến Tre cho toàn bộ công trình.

Trường hợp Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu tỉnh Bến Tre giao thầu lại một số hạng mục công trình cho một số nhà thầu thực hiện thì các nhà thầu phải kê khai nộp thuế với Cục thuế nơi đóng trụ sở chính đồng thời phải kê khai với Cục thuế tỉnh Bến Tre hoặc Cục thuế tỉnh Tiền Giang đối với phần doanh thu hạng mục công trình phát sinh tại địa phương đó. Trường hợp nhà thầu không tổ chức Bộ máy kế toán tại nơi thi công thì phải kê khai tạm nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 3% trên doanh thu tại nơi có hạng mục công trình xây dựng. Nhà thầu có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế GTGT theo chế độ quy định với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre biết và chỉ đạo các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bến Tre;
- Cục thuế tỉnh Tiền Giang;
- Lưu: VT, DTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3801/TCT-DTTT ngày 13/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc nộp thuế GTGT xây dựng công trình Rạch Miễu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.686

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!