Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3799 TCT/NV5 ngày 23/10/2003 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

Số hiệu: 3799TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3799 TCT/NV5
V/v Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Thọ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 657 CT/NVT đề ngày 02 tháng 10 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Phú Thọ hỏi về việc thu thuế đối với nhà thầu nước ngoài khi cung cấp máy móc, thiết bị toàn bộ, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ kèm theo cho Công ty giấy Bãi Bằng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty MARUBENI- Nhật Bản và Công ty ELOF HANSSONAB - Thuỵ Điển, với tư cách là Nhà thầu nước ngoài không đăng ký thực hiện chế độ kế toán Việt Nam, tiến hành cung cấp máy móc, thiết bị toàn bộ, chuyển giao công nghệ và cung cấp các dịch vụ kèm theo cho một dự án tại Việt Nam thì 02 Công ty phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định tại Mục C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 2 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính.

Nếu máy móc thiết bị do Nhà thầu cung cấp thuộc loại trong nước chưa sản xuất được thì doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị của loại máy móc, thiết bị này. Phần giá trị máy móc, thiết bị nhập khẩu không thuộc diện chịu thuế GTGT TNDN của Nhà thầu theo Thông tư số 169/1998/TT-BTC nói trên.

Thuế TNDN đối với các hoạt động khác của Nhà thầu như chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát, đào tạo, tư vấn bảo dưỡng... kèm theo dự án được xác định theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế áp dụng đối với ngành dịch vụ quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nói trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Phú Thọ biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3799 TCT/NV5 ngày 23/10/2003 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.034
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202