Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3797 TCT/NV5 ngày 23/10/2003 của Tổng cục Thuế về việc đăng ký chế độ kế toán của Công ty hữu hạn dịch vụ du lịch Hạ Long

Số hiệu: 3797TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3797 TCT/NV5
V/v Đăng ký CĐKT của Công ty hữu hạn dịch vụ du lịch Hạ Long

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2421 CT/NV đề ngày 15 tháng 8 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh hỏi về việc đăng ký và thực hiện chế độ kế toán của Công ty Hữu hạn dịch vụ du lịch Hạ Long (Công ty HHDVDL Hạ Long). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo hướng dẫn tại Mục III, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 9 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là đối tượng thực hiện tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ.

- Riêng về chế độ kế toán, căn cứ quy định tại Điểu 1.2, Mục B, Phần III Thông tư số 60 TC/CĐKT ngày 1 tháng 9 năm 1997 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện đăng ký hệ thống Chế độ kế toán trong phạm vi thời hạn quy định từ khi có Giấy phép đầu tư hoặc Giấy phép hoạt động, mọi hoạt động kinh tế phát sinh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải được ghi chép kế toán.

Trường hợp Công ty HHDVDL Hạ Long đã được Cục thuế tỉnh Quảng Ninh cấp mã số thuế và đăng ký kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (ngày 18 tháng 10 năm 2002), trong thời gian chưa được Bộ Tài chính chấp thuận hệ thống kế toán áp dụng nhưng Công ty đã sử dụng tạm thời hệ thống tài khoản chứng từ ghi sổ kế toán theo chế độ kế toán đang đăng ký với Bộ Tài chính, có xác nhận của cơ quan kiểm toán thì Công ty được thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Công ty HHDVDL Hạ Long phải nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Bộ Tài chính để chính thức áp dụng hệ thống chế độ kế toán theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Quảng Ninh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3797 TCT/NV5 ngày 23/10/2003 của Tổng cục Thuế về việc đăng ký chế độ kế toán của Công ty hữu hạn dịch vụ du lịch Hạ Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.282
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41