Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3788/TCT-CS năm 2020 về điều kiện để hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3788/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 11/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3788/TCT-CS
V/v: chinh sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hải Phòng
- Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk;
- Công ty cổ phần An Thuận Ban Mê.
(Địa chỉ: số 17/36 đường Trương Công Định, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

Trả lời công văn số 39/CV-ATBM ngày 16/06/2020 của Công ty cổ phần An Thuận Ban Mê về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 79, Điều 80 Luật quản lý thuế năm 2006; Điều 111, Điều 112 Luật quản lý thuế năm 2019 quy định về quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế, nhiệm vụ và quyền hạn của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế trong việc kiểm tra thuế.

- Tại Điều 36 Luật đầu tư năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015) quy định các trường hợp phải thực hiện và không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tại Luật đầu tư năm 2014 cũng quy định cụ thể về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

- Tại khoản 18 Điều 01 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“5. Dự án đầu tư mới (bao gồm cả văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 15 và Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 16 Nghị định này là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện, trừ các trường hợp sau:

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

Căn cứ quy định nêu trên, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư và quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 và văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành. Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trường hợp Công ty cổ phần An Thuận Ban Mê đã được Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk kiểm tra thuế, ban hành biên bản kiểm tra thuế và quyết định xử lý kết quả kiểm tra thuế (nếu có) thì Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 79, Điều 80 Luật quản lý thuế năm 2006, Điều 111, Điều 112 Luật quản lý thuế năm 2019.

Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Thuế cũng đã có công văn số 6152/TCT-CS ngày 30/12/2016 trả lời Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật về quản lý thuế, pháp luật về đầu tư và tình hình thực tế của Công ty cổ phần An Thuận Ban Mê để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC- TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3788/TCT-CS năm 2020 về điều kiện để hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


93

DMCA.com Protection Status
IP: 54.85.57.0