Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3787/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 11/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3787/TCT-TNCN
V/v: Đăng ký mã số thuế TNCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3697/CT-TH_XLDL ngày 18/8/2006 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng phản ánh một số vướng mắc về việc đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mã số thuế đối tượng nộp thuế và Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN), thì:

Trường hợp cá nhân đã có mã số thuế đăng ký tại Cục thuế thành phố Đà Nẵng nhưng có thu nhập phát sinh và đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố khác thì đề nghị Cục thuế hướng dẫn cá nhân đó làm thủ tục kê khai bổ sung trên Tờ khai Điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 nêu trên để Cục thuế Đà Nẵng biết và quản lý.

Trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế thì Cục thuế hướng dẫn cá nhân làm thủ tục đăng ký mã số thuế tại Cục thuế địa phương nơi cá nhân đó đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi phát sinh thu nhập để thuận tiện cho việc kê khai và quyết toán thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Đà Nẵng được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3787/TCT-TNCN ngày 11/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.019

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!